Barnen har flyttat ut

Vad ska hända nu? Har vi något kvar gemensamt eller var det barnen? Vi gör mycket och är aktiva, men inte tillsammans. Hur hittar vi tillbaka till vårt “vi” utan barn?

Med hjälp av Kärlekstanken

Kanske känner ni lite rädsla men ni vet att ni hanterar er egen kärlekstid med förståelse, öppenhet, glädje och samsyn nu. Precis som innan ni fick barn. Ni använder era minnen och erfarenheter till att med god förståelse och öppenhet dela era drömmar och planera för nästa fas. Ni ser med glädje på varandras intressen eftersom ni vill varandra väl och glädje smittar av sig. Att också regelbundet göra saker tillsammans är för er en självklarhet!

Effekten av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och en enklare kommunikation.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg, planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt, förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra, på er själva och effekten av detta.