Föräldrar

Barn! Det är meningen med livet och kärleken till ett barn är större än allt och också helt annorlunda än den i en parrelation. Kärleken har många ansikten. Det är lätt att uppslukas och kanske är inte båda lika entusiastiska? Kanske stängs en part ut? Eller glömmer ni bort varandra?

Med hjälp av Kärlekstanken

Er kärleksrelation har utvidgats! Nu vidgas er omtänksamhet och ni hjälper varandra att få tid tillsammans som familj, få tid bara ni och egentid. När familjen växer är ni redo att hantera den logistikverkstad ni får, med många vägar ut för gemensam tid till kärlek.

Effekter av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och förenklar er kommunikation.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg och planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit att gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt och ni förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra och på er själva och accepterar att ni gör ert bästa för mer kan inte göras.