Nygifta

En ny livsstil börjar. Vad blir annorlunda? Kan ni lämna era gamla spöken och se att de inte har med den här relationen att göra? Skapa nya gemensamma vanor och säga hejdå till vanor som inte gagnar ert nya liv? Ni är nu en enhet, men visst kan ni behålla er egen individualitet?

Med hjälp av Kärlekstanken

Beslutet att leva tillsammans resten av livet är taget! För att kunna behålla den kärleksfulla relationen och fördjupa den, skapar ni nya gemensamma vanor för en livslång relation. Ni är noga med att lyssna och förstå. Att unna varandra glädje och personlig frihet är självklart eftersom ni har en sådan trygghet i det som är “ni”. Det här är verkligen för resten av era liv! Grattis till er kärlek!

Effekter av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och en enklare kommunikation.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg och planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er. Ni har verktygen.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt och ni förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra och på er själva och effekten av detta.

  • Du och din partner förstår att kärlek handlar lika mycket om att ge som att få och ni finns där för varandra.