Nykära

Kärleken är allt! Din partner är den bästa på Jorden och det pirrar bara ni ser på varandra. Inte behöver ni någon ytterligare hjälp på traven? Ni är ju redan skapta för varandra! Fast ni har ju båda varit med om det här förut och det gick över. Den här gången vill ni att det ska vara. Livet ut. Så hur fördjupas förälskelsen till kärlek?

Med hjälp av Kärlekstanken

Lär ni er med nyfikenhet mer om varandra och planerar tillsammans er gemensamma framtid! Ni tittar på värderingar, er barndom, njuter av era berättelser och får en djupare insikt om den person ni redan avgudar. Ni känner hur kärleken fördjupas med varje ny sak ni anförtror varandra.

Effekter av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och en enklare kommunikation.

  • Du och din partners samtal har en riktning och en ny långsiktighet i energin eftersom ni båda vet att det ni gör nu är för ert ”vi” och för ett långt liv tillsammans.

  • Du och din partner förstärker er kärlek med övningar som bla uppskattning och tacksamhet 

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Kärleken till din partner (och kanske även till dig själv) fördjupas ju mer du lär dig om hen.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg, planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt,  förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra, på er själva och effekten av detta.