Nypensionärer

Vad ska ni göra hela dagarna? Ska livet bli tråkigt och innehållslöst? Eller är det nu tiden börjar då ni har allt att se fram emot? Alldeles oavsett är tiden när ni kan vara tillsammans dygnet runt faktiskt här. Är ni överens om hur mycket av dagen ni vill tillbringa tillsammans?

Med hjälp av Kärlekstanken

Fas 3 av livet och perioden med mest tid under hela er livstid hittills till er kärleksrelation. Ni använder hela dagarna till det ni själva vill och tillsammans planerar ni vad som är viktigt både för er livslånga relation och er själva. Ni kan vara öppna med era behov och ni möter varandra med kärlek, omtanke och respekt. Det är fortfarande mycket liv kvar och ni är fast beslutna att verkligen njuta av det!

Effekten av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och förenklar er kommunikation.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg, planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt och ni förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra, på er själva och effekten av detta.