Relationen "tuffar på"

Efter ett tag kan det kännas tråkigt i en relation. Ska ni stanna eller ska ni gå? Känslan av kärlek finns fortfarande men livet rullar på och ni är för trötta för att göra något.

Ni köper Kärlekstanken® och när ni har bestämt er för att ni sitter i förarsätet på er relation och att ni tillsammans ska sparka igång gnistan och livet i den. För den är livslång. Den är värd er uppmärksamhet under några timmar varje vecka, för ni älskar och respekterar varandra och ni vet att ni hittar tillbaka. Och nu har ni också verktyget! 

Effekten av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och en enklare kommunikation.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du och din partner har metoder och verktyg och planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • Du och din partner planerar mer gemensamma aktiviteter och saker som ger energi och glädje.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er. Ni har verktygen.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt och ni förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra och på er själva och effekterna av det.