Sambos

Det är dags för nästa steg i er relation och ni bävar kanske för hur det ska gå? Eller ser det som ett ”äntligen får vi vara tillsammans hela tiden!” och har höga förväntningar. Oavsett är det ett stort steg för er båda och ni är fast beslutna att det är ni nu. För resten av livet.


Med hjälp av Kärlekstanken

Upptäcker ni varandras vanor och samsas på samma yta med förståelse, öppenhet, glädje och samsyn tack vare ert fantastiska sätt att kommunicera. Oväntade situationer och nyupptäckta beteenden tar ni er an med nyfikenhet och respekt. Det finns inget ni inte kan lösa med er attityd till er relation och till er samvaro.

Effekten av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och en enklare kommunikation.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg och planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er. Ni har verktygen.

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt och ni förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra och på er själva och effekten av detta.