Särbos

Ni har bestämt er för att det är NI, men vill fortfarande ha eget boende och en egen del i ert liv. Den ena kanske har andra förhoppningar? Eller är ni helt överens? Ni kanske bor på distans? Är det inte ett gemensamt beslut ökar risken för missförstånd och sårade känslor. Avstånd kan skapa osäkerhet och onödiga irritationsmoment. Oavsett är det ett stort steg för er båda och ni är fast beslutna att det är ni nu. För resten av livet.

Med hjälp av Kärlekstanken

Ni uppskattar att ses när ni har möjlighet och har en stor förståelse för den andres behov. Eventuella missförstånd löser ni enkelt genom kommunikation och tillit. Er relation präglas av förståelse, öppenhet, glädje och samsyn just tack vare ert fantastiska sätt att kommunicera. Oväntade situationer och längre perioder utan att träffas tar ni er an med nyfikenhet och respekt och det finns inget ni inte kan lösa med er attityd till er relation och till livet.

Effekten av Kärlekstanken®:

  • Du och din partner förstår varandras kärleksspråk vilket genast ger större förståelse och en enklare kommunikation.

  • Du och din partner ser inga svårigheter med att inte träffas dagligen för er relation präglas av tillit, kärlek och omtanke.

  • Du och din partner har nya sätt att kommunicera och diskutera på som innefattar ett ökat lyssnande och en ökad ömsesidig respekt.

  • Du känner en fördjupad förståelse för din partner och kanske även för dig själv och dina beteenden.

  • Du och din partner har skapat ett tydligare ”vi” utan att för den skull förlorat er själva och den ni är som individ.

  • Du och din partner har metoder och verktyg och planerar och prioriterar er tid, både nu och framåt.

  • De områden som tidigare känts jobbiga och som ni undvikit gå in på, är nu lättare att prata om och ni hamnar inte i affekt och låser er. 

  • Du och din partner förstår varför ni beter er på vissa sätt, ni förändrar tillsammans det som behöver förändras och accepterar det som inte kan förändras.

  • Du och din partner förstår vilka olika förväntningar ni har på varandra, på er själva och effekten av detta.